inne

Inne prace

Prace izolacyjne i elektryczne
Grupa Partner realizuje wykonawstwo i dostawy w zakresie izolacji i elektryki w nowych budowach w Polsce a także oferuje te usługi na rynkach Holandii i Niemiec.

Budowa rusztowań w zachodniej Europie
Grupa Partner rozpoczyna delegowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników do budowy rusztowań w nowobudowanych zakładach przemysłu ciężkiego i energetycznego na terenie Niemiec.