Nabrzeża

Nabrzeże FANT na terenie Fabryki Papieru SKOLWIN

Długość nabrzeża przekracza 200 m, głębokość pozwala na podejście holowników o zanurzeniu 4 m.

Przedsiębiorstwo jest wyposażone w nowoczesne udźwigowienie produkcyjne w następujących segmentach i udźwigowieniach:

 • tereny magazynowe: 8 ton;
 • hala produkcyjna do wyposażenia i rurociągów 5 t;
 • prefabrykacja sekcji: 8–10 ton;
 • budowa bloków/kadłubów: 70–200 t;
 • dostępność dźwigów do wodowania: 200–800 t;
 • zatapialna platforma pontonowa do wodowania kadłubów o DWT 4200 o wym. Loa=74 m, B=20 m, H=4,5 m – do przesuwania i wodowania kadłubów/ statków.

Nabrzeże w porcie barkowym w Policach

Długośc nabrzeża przekracza 180 m długości a głębokość umożliwia podejście holowników o zanurzeniu 4 m;

Tereny produkcyjne wyposażone są w nowoczesne udźwigowienie do prefabrykacji i budowy w następujących segmentach:

 • tereny magazynowe: 8 ton;
 • hala produkcyjna do wyposażenia i rurociągów: 5 t;
 • prefabrykacja sekcji: 10–12–20 t;
 • budowa bloków i kadłuba: 70–200 t;
 • dostępność dźwigów do wodowania od 200–800 t;
 • zatapialna platforma pontonowa do wodowania kadłubów o DWT 4200 o wym. Loa=74 m B=20 m H=4,5 m – do przesuwania i wodowania kadłubów/statków.